Tarybos nariai

1.

Povilas Urbšys

(pirmininkas)

2.

Rimantas Ridikas

(pirmininko pavaduotojas)

3.

Sigitas Laurinavičius

(pirmininko pavaduotojas)

4.

Žaneta Apvinienė

(pirmininko pavaduotoja)

5.

Jūratė Kavaliauskienė

6.

Zita Kazlauskienė

7.

Pranas Kropas

8.

Asta Kulbienė
9.

Caroline Paliulienė

10.

 

Viktorija Polzunovaitė

 

(atsakinga sekretorė)

11.

Giedrius Puzinas

12.

Saulius Saladūnas

13.

Saulius Skaburskis

14.

Liucija Šiaučiūnienė

15.

Petras Tomkevičius

16.

Mantas Vasys

17.

Renatas Židonis