Tarybos nariai

1.

Povilas Urbšys

(pirmininkas)

2.

Rimantas Ridikas

(pirmininko pavaduotojas)

3.

Sigitas Laurinavičius

(pirmininko pavaduotojas)

4.

Žaneta Apvinienė

(pirmininko pavaduotoja)

5.

Jūratė Kavaliauskienė

6.

Zita Kazlauskienė

7.

Pranas Kropas

8.

Asta Kulbienė

9.

Tomas Niurka

10.

Caroline Paliulienė

11.

Viktorija Polzunovaitė

(atsakinga sekretorė)

12.

Giedrius Puzinas

13.

Saulius Saladūnas

14.

Saulius Skaburskis

15.

Liucija Šiaučiūnienė

16.

Petras Tomkevičius

17.

Mantas Vasys

18.

Renatas Židonis