2013 m. Spalis mėn. 24 d., Ketvirtadienis

Prie VSD rūmų-tradicinis Konstitucijos dienos minėjimas

Straipsnį skaitykite čia: 

http://www.tiesos.lt

2013 m. Spalis mėn. 11 d., Penktadienis

Saitų su nepatikimais verslininkais nenukirto

2013 m. Spalis mėn. 11 d., Penktadienis

Susirūpinimas saugumu - tik viešųjų ryšių akcija

2013 m. Spalis mėn. 10 d., Ketvirtadienis

Pranešimas spaudai

Šiandien, spalio 10 d. pilietinis judėjimas KARTU įteikė pasiūlymą Panevėžio miesto Tarybai dėl nusikalstamumo prevencijos priemonių plano rengimo:

2013 metų rugsėjo 24 dieną neeiliniame miesto Tarybos posėdyje buvo sudaryta darbo grupė nusikalstamumo prevencijos planui parengti. Į grupės sudėtį įtraukti tik miesto Tarybos nariai ir administracijos atstovai.  Siekdami išanalizuoti nusikalstamumo problemą kompleksiškai, gauti kuo išsamesnę informaciją apie padėtį, identifikuoti mieste problemines teritorijas bei sukurti plano įgyvendinimui materialinius pagrindus, siūlome:

1. Išplėsti darbo grupę, įtraukiant į ją už nusikalstamumo kontrolę ir prevenciją atsakingų teisėsaugos institucijų, miesto bendruomenių, jaunimo bei verslo organizacijų atstovus;

2. Atlikti esamų nusikaltimų užkardymo priemonių ir planų analizę bei remiantis teisėsaugos institucijų, bendruomenių ir organizacijų atstovų rekomendacijomis, išryškinti jų trūkumus ir identifikuoti nusikalstamumo požiūriu „karščiausius“ taškus mieste.

3. Numatyti finansavimo šaltinius parengtam priemonių planui įgyvendinti.

Pasirašo: 

 Pilietinio judėjimo KARTU Tarybos vardu

 Atsakingas sekretorius  Albertas Škutas

2013 m. Rugsėjis mėn. 27 d., Penktadienis

Naujos Panevėžio stoties vizija subliuško

2013 m. Rugsėjis mėn. 25 d., Trečiadienis

Miesto valdžios reakcija į Pilietinio judėjimo KARTU pareiškimą

Po rugsėjo 16 d. Pilietinio judėjimo KARTU pareiškimo, kuriuo miesto tarybos nariai buvo raginami iš esmės spręsti įsisenėjusią, su autobusų stoties teritorijos sutvarkymu susijusią problemą, iš naujo peržiūrėti Panevėžio autobusų parko organizuoto konkurso dėl naujos autobusų stoties statybos rezultatus bei persvarstyti pačią koncepciją, ar iš viso verta iškelti autobusų stotį iš miesto centro, rugsėjo 25 d. pasirodė žinutė Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje, kad bus svarstoma galimybė rekonstruoti esamą autobusų stotį. Joje rašoma, kad miesto taryba artimiausiu metu turės apsispręsti, ar sutinka panaikinti 2006 m. sprendimą iškelti autobusų stotį į J. Basanavičiaus gatvę ir palikti ją miesto centre.

2013 m. Rugsėjis mėn. 17 d., Antradienis

Nerimsta aistros dėl Panevėžio miesto istorinės dalies

2013 m. Rugsėjis mėn. 17 d., Antradienis

Pranešimas spaudai

Rugsėjo 16 d. Pilietinis judėjimas KARTU išplatino pareiškimą Panevėžio miesto Tarybos nariams:

 

2013 m. rugpjūčio 29 d. patvirtintasPanevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planasnepanaikino abejonių, jog jis parengtas suinteresuotoms finansinėms grupuotėms, o ne miesto žmonėms. Šios abejonės išlieka, nes specialusis planas nepanaikina galimybės tenkinti vienpusiškų verslo interesų istorinės miesto centro dalies išsaugojimo sąskaita.

 

Miesto meras Vitalius Satkevičius ir administracijos direktorė Kristina Vareikienė vengia spręsti įsisenėjusią, su autobusų stoties teritorijos sutvarkymu susijusią problemą, kuri susidarė dėl „Panevėžio statybos tresto“ (PST) ir „Baltijos investicijų grupės“ (BIG) interesų dominavimo.

 

2006 metų balandžio mėnesį Panevėžio miesto tarybai priėmus sprendimą dėl naujos autobusų stoties statybos, savivaldybės įmonė UAB „Panevėžio autobusų parkas“ organizavo konkursą, kurio laimėtoju tapęs PST ir BIG konsorciumas iki šiol nieko nepadarė, todėl ši miesto dalis tapo dar labiau apleista, daranti gėdą mūsų miesto žmonėms.

 

Kviečiame miesto tarybos narius:

1.Inicijuoti Panevėžio autobusų parko organizuoto konkurso dėl naujos autobusų stoties statybos  rezultatų peržiūrėjimą.

 

2.Sprendžiant klausimą dėl autobusų stoties likimo, vadovautis LR Vietos savivaldos įstatymo 40 straipsniu ir organizuoti gyventojų apklausą dėl autobusų stoties perkėlimo ar palikimo toje pačioje vietoje.

 

3.Sudaryti galimybę dalyvauti šio klausimo sprendime miesto architektams ir kitų sričių specialistams.

 

Autobusų stoties problemos sprendimas turi būti viešas, aiškus ir suprantamas miesto gyventojams bei atitikti jų lūkesčius.

 

Pilietinio judėjimo KARTU pirmininkas

Povilas Urbšys

 

2013 m. Rugsėjis mėn. 16 d., Pirmadienis

Planas patvirtintas, problemos lieka

Paskutinės vasaros dienos iš Panevėžio gatvių išvaikė ne tik šiltą rugpjūčio saulę, bet ir vis dar rusenusias panevėžiečių viltis, kad miesto meras, administracijos direktorė ar juos palaikantys miesto Tarybos nariai susigės dėl savo viešai demonstruojamos arogancijos, melavimo, manipuliacinio sprendimų priėmimo būdo bei administracinių teisės normų nepaisymo. Iš kitos pusės, vilties vis dar teikia tai, kad sąžiningesni miesto Tarybos nariai (pavyzdžiui Gema Umbrasienė) prisipažino, kad jiems gėda, o pilietinis judėjimas „Kartu“ nepabijojo viešame pikete šaržuoti pasipūtusius miesto vadovus ir reikalauti atsakymų į kiekvienam nepriklausomai mąstančiam žmogui kylančius klausimus.

Taigi, specialusis miesto istorinės dalies planas patvirtintas. Kyla labai didelės abejonės, ar to patvirtinimo reikėjo labiau dėl to, kad būtų galų gale atsiskaityta už jau „įsisavintus“ europinės paramos pinigus, ar kaip deklaruoja miesto meras, būtų geriau miesto žmonėms. Klausimas – ar miesto žmonės žino, kodėl jiems dėl šio plano patvirtinimo turėtų  būti geriau? Jei jau tikrai bus geriau, tai kodėl UAB „Deliuvis“ rengiasi šį sprendimą skųsti teismui? Gal minėta bendrovė nori atvirkščio rezultato, t.y., kad miesto gyventojams būtų blogiau? Apie bylinėjimąsi kalba ir kultūros paveldo departamentas, kurio kritišką poziciją miesto vadai savo manipuliacijomis sėkmingai apėjo. Beje, ar kas nors paklausė miesto žmonių, ko nori jie ir kas jų pačių nuomone būtų geriau jiems? Vargu. Netgi stambaus prekybos tinklo atstovas buvo sukrėstas, iš spaudos sužinojęs, kad šalia prekybos centro esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje specialiuoju planu numatyta didelio aukštingumo (iki 35 m) pastatų statyba. Ir nors diskusinė miesto piliečių pozicija, kurios ryškiausia išraiška buvo pilietinio judėjimo „Kartu“ piketas, miesto vadus privertė duoti tam tikrus pažadus (planas turėtų būti tikslinamas, apribojant su Panevėžio statybos trestu siejamų verslininkų norą spekuliuoti miesto centre turimu nekilnojamuoju turtu), miesto centro sutvarkymo problema išliko.

Kodėl, rengiant miesto centrinės (istorinės) dalies specialųjį planą, buvo ne tik pro pirštus pažvelgta į kultūrinės apsaugos zonų nustatymo kriterijus, bet ir apeitos esminės, ne vieną dešimtmetį miestą kankinančios urbanistinės problemos? Ar urbanistiniai planai kuriami ne tam, kad būtų sprendžiami miesto sutvarkymo ir užstatymo klausimai? Galų gale, ar ne tam buvo skirtos ES paramos lėšos? Patvirtintojo plano aiškinamajame rašte nepaprastai painiai formuluojamas planavimo tikslas įvardija ir siekį „užtikrinti (...) istorinio miesto centro darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą (...)“. Paliekant nuošalėje faktą, kad plane niekaip neaptariami galimi kokių nors lėšų ar „kitų išteklių“ darniam miesto centro vystymui šaltiniai ar konkretesnis jų panaudojimas, galima konstatuoti tai, kad plane taip pat nėra jokios medžiagos, nurodančios bent kiek konkretesnį centrinių miesto teritorijų panaudojimo tikslą. Ar parengtas ir su dideliu vargu patvirtintas planas padės išspręsti ne vienerius metus koncerno BIG ir Panevėžio statybos tresto vilkinamą (ne be kai kurių miesto politikų pagalbos) miesto autobusų stoties ir Savanorių aikštės sutvarkymo klausimą? Ar miestiečiams ir toliau reikės raudonuoti miesto svečius priiminėjant nebaigtų statyti gelžbetoninių monstrų ar griūvančių istorinę vertę turinčių pastatų fone? Galų gale, kaip patvirtintasis planas prisidės prie to, kad šiaip jau jaukus ir demokratiškas miestas vis dėlto turėtų patrauklų, gyvybės pilną centrą? Suprantama, kad neatsakius į tokius klausimus nėra ką kalbėti ir apie galimas investicijas ar kitus miesto vystymo resursus. O gal miesto valdžiai ar ją už virvučių tampantiems verslininkams būtų neparanku, jei miesto centre gyvenimas atsigautų? Gal išties žymiai paprasčiau valdyti miesto gyvenimą, kai dauguma miestiečių savo laisvalaikiui praleisti pasirenka miesto periferijoje ar Panevėžio rajone esančias žymiai patrauklesnes už miesto centrą vietas?

Kadangi niekas ir nesirengia į iškeltus klausimus atsakyti, gal jau atėjo laikas paklausti: kaip mums, miesto piliečiams,  veikiantiems kartu, padaryti galą miesto valdymui melu, manipuliacijomis ir nekompetencija?

Balys Valauskas

2013 m. Rugsėjis mėn. 15 d., Sekmadienis

Ko reikia Panevėžiui atgaivinti?

<< Pradžia < Ankstesnis 81 82 83 84 85 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 83 iš 85