2013 m. Rugpjūtis mėn. 31 d., Šeštadienis

Policijos pajėgos sugužėjo saugoti valdžios

2013 m. Rugpjūtis mėn. 31 d., Šeštadienis

Prieš devynaukščius - su plakatais ir vadovų marionetėmis

2013 m. Rugpjūtis mėn. 26 d., Pirmadienis

Rugpjūčio 29 d. nuo 8:30 val. PILIETINIS JUDĖJIMAS KARTU rengė piketą

Rugpjūčio 29 d. nuo 8:30 val. PILIETINIS JUDĖJIMAS KARTU rengė piketą prie Panevėžio miesto savivaldybės, Laisvės a. 20 „Ne PST manipuliavimui miesto valdžia“ .

Judėjimo pirmininkas Povilas Urbšys

2013 m. Rugpjūtis mėn. 23 d., Penktadienis

Pranešimas spaudai

PILIETINIS JUDĖJIMAS KARTU rugpjūčio 22 d. įteikė Panevėžio miesto savivaldybės administracijai prašymą piketo rengimui rugpjūčio 29 dieną, kuris vyks Laisvės a. 20, prie miesto savivaldybės. Organizuoti viešą protesto akciją „Ne PST manipuliavimui miesto valdžia“  nuspręsta Panevėžio miesto tarybai svarstant klausimą "Dėl Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo”.

Taip pat Judėjimas išplatino kreipimąsi į miesto tarybos narius, kurio tekstas taip pat įteiktas ir miesto merui V.Satkevičiui:

“Kreipimasis į Panevėžio miesto Tarybos narius dėl Panevėžio miesto istorinės dalies specialiojo plano

      Gerbiamieji Tarybos nariai! Š.m. rugpjūčio 5 d. vykusiame neeiliniame miesto tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktorė K. Vareikienė ir miesto meras V. Satkevičius, manipuliuodami organizacinėmis priemonėmis ir naudodami psichologinį spaudimą pabandė gauti Tarybos pritarimą miesto istorinės dalies planui. Tokiu būdu buvo siekiama palankaus sprendimo Panevėžio statybos trestui (PST) bei su juo susijusiems asmenims.

      Siekiant žūtbūt gauti Tarybos pritarimą, nepaisoma ne tik paprasto padorumo, neatsižvelgiama į viešai išsakomą visuomeninę kritiką, bet ignoruojama ir Kultūros paveldo departamento nuomonė. Artimiausiame miesto tarybos posėdyje bus kitas bandymas „prastumti“ minėtą planą, neatlikus jokių jo korektūrų. Tikimasi Jūsų silpnumo, neinformuotumo ir pasyvaus požiūrio. Todėl kreipiamės į Jus, kviesdami išreikšti adekvačią pilietinę poziciją ir priimti sprendimą, geriausiai atstovaujantį miesto gyventojų lūkesčius.

      Tik nuo Jūsų priklauso, ar manipuliuojant įstatymais bei sprendimų priėmimo procedūromis, privatūs PST ir su juo susijusių asmenų interesai bus atstovaujami geriau, nei vieši Panevėžio žmonių interesai.

 

PILIETINIO JUDĖJIMO KARTU

pirmininkas                                                                      Povilas Urbšys“

2013 m. Liepa mėn. 09 d., Antradienis

Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė Juozo Urbšio Tėviškėje

Vaizdai iš Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventės Juozo Urbšio Tėviškėje

2013 m. Birželis mėn. 28 d., Penktadienis

Mūšyje dėl miesto centro kaltinimai trankosi lyg žaibai

2013 m. Birželis mėn. 19 d., Trečiadienis

Žymūs Lietuvos, Panevėžio miesto žmonės parėmė Pilietinio judėjimo KARTU iniciatyvą

Žymūs Lietuvos, Panevėžio miesto žmonės parėmė pilietinio judėjimo KARTU iniciatyvą ir pasirašė po kreipimusi į Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento direktorę Dianą Varnaitę, kuriame prašoma apginti Panevėžio miesto istorinį centrą. Birželio 18 dieną kreipimasis buvo įteiktas LR Kultūros paveldo departamentui.

 

Kreipimąsi pasirašo:

akademikas prof. Eugenijus Jovaiša, profesorius habil. mokslų dr. Arvydas Šliogeris, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas prof. Romas Pakalnis, profesorius Stasys Vėlyvis, profesorė habil. dr. Irena-Regina Merkienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė, filosofas ir kultūrologas dr. Vytautas Rubavičius, filosofas dr. Krescencijus Stoškus, kultūrologas dr. Darius Kuolys, visuomenės veikėjas, „Naujoji Romuva“ vyr. redaktorius Andrius Konickis, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas, aktoriai Stasys Petronaitis, Gražina Urbonavičiūtė-Antanaitienė, Algirdas Paulavičius, Dalia Melėnaitė, Enrikas Kačinskas, Karolina Masiulytė-Paliulienė, Elvyra Žebertavičiūtė, dailininkė Emilija Taločkienė, LTV režisierė Nijolė Baužytė, antropologė dr. Saulė Matulevičienė, Sambūris „Patirtis“ narys dr. Zigmas-Tadas Urbonas, kalbininkė Ramutė Bingelienė, disidentas, publicistas Petras Plumpa, filosofas dr. Laisvūnas Šopauskas, skulptorė Joana Noreikaitė, sąjūdininkė Angonita Rupšytė, inžinierius Albinas Jasiūnas.

 

Vytauto Rubavičiaus komentaras:

Visi tokie didieji statybų projektai turi būti derinami su visuomene ir aplink gyvenančiomis bendruomenėmis. Jų balsas turi būti girdimas dar projektavimo stadijoje, o ne tik kaip pritariančiųjų balsai – tą mes esam gerai išmokę daryti. O ypač jautrios statyboms yra senamiesčio vietos.

Šiaip jau senamiestis toks centras, iš kurio kyla miestas ir kuris suteikia miestui išskirtinumą. Kitas dalykas, ar mes jį puoselėjame ir tą išskirtinumą paverčiame miesto ekonomikos dalimi, nes miestų ekonomikos remiasi išskirtiniais dalykais. Deja, dažnai jų nepaisoma ir vadovaujantis siaurakaktiškais interesais naikinama, kas yra unikalu ir kas gali duoti labai didelę ir ilgalaikę naudą. Tai tinka ne tik Panevėžiui.

Saugoti reikia visus miestus ir miestelius, kur dar yra išlikęs tas panaudotinas paveldas. Paveldą nereikia tiktai saugoti, saugojamas sykiu jis turi būti ir naudojamas. Jis teikia labai daug naudos. Kad tą suprastume, reikia tiesiog kitokio, platesnio požiūrio, nes paveldas dar turi tą ypatumą, kad jis teikia ne momentinę, o ilgalaikę naudą.

 

 

2013 m. Birželis mėn. 17 d., Pirmadienis

2013 m. birželio 17 d. užregistruotas kreipimasis į savivaldybės vadovus

Panevėžio miesto Tarybos nariams
Panevėžio miesto Merui V.Satkevičiui                                                                                                                    2013-06-17

 

 

            Pastaruoju metu viešoje erdvėje plačiai nuskambėjo informacija apie rengiamą Panevėžio miesto istorinės dalies specialųjį planą, kurio įvykdymas sunaikintų kultūrinę Panevėžio miesto centro vertę.     
          Prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui, prieš 25 metus, miesto visuomenė pasipriešino sovietinės valdžios planams sunaikinti istorinį Panevėžio centrą. Tuomet buvo pasiekta, kad Panevėžio miesto Vykdomasis komitetas 1990 m. užsakytų Lietuvos architektūros ir urbanistikos mokslinių tyrimų institutui Panevėžio miesto centrinės dalies urbanistikos istorijos tyrimus. Tyrimo išvadose konstatuota, kad istorinis miesto centras turi neabejotiną, nuolat didėjančią kultūrinę vertę.
          Prieš septynerius metus  miesto savivaldybė su Baltijos investicijų grupės (BIG) ir Panevėžio statybos tresto konsorciumu pasirašė sutartį, pagal kurią verslininkai įsipareigojo pastatyti naują Autobusų stotį Basanavičiaus gatvėje. Savivaldybė savo ruožtu įsipareigojo minėtos grupės verslo projektams mainais atiduoti Autobusų stoties teritoriją ir Savanorių aikštę. Verslo grupė savo įsipareigojimų neįvykdė, apie naujos stoties statybą tik pakalbėta, o Savivaldybės įsipareigojimai išliko. Šiandien turime politinio neįgalumo ir neveiklumo pasekmes: miesto centras apleistas, paliktas likimo valiai, Savivaldybės administracija toliau pataikauja verslininkams, nesugebėdama ginti viešojo intereso. 
          Pataikavimą įrodo diskutuojamas miesto istorinės dalies specialusis planas, kuriuo bandoma įteisinti didelio aukštingumo pastatų  statybą istoriniame miesto centre, taip iš esmės sunaikinant Panevėžio centro išskirtinumą. Matomai taip stengiamasi suteikti išskirtines sąlygas proteguojamai verslo grupei, todėl nuo visuomenės  slepiami  Lietuvos architektūros ir urbanistikos mokslinių tyrimų instituto 1990 metais atlikti Panevėžio centrinės dalies urbanistikos istorijos tyrimai, galintys sutrukdyti miesto istorinio centro sudarkymą.

              Reikalaujame:
             1. Nutraukti miestui žalingą sutartį su įsipareigojimų nevykdančiais investuotojais.

.            2. Paraginti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją viešai su miesto visuomene aptarti miesto istorinės dalis specialųjį planą.

           3. Miesto centro sutvarkymą įtraukti į Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginį planą ir numatyti viešajam interesui naudingų investicijų pritraukimą miesto centro atnaujinimui, nesudarkant istorinės miesto dalies.

         4. Inicijuoti tarnybinį patikrinimą dėl dingusios Lietuvos architektūros ir urbanistikos mokslinių tyrimų instituto 1990 metais atlikto Panevėžio miesto centrinės dalies tyrimų medžiagos, nustatyti už tai atsakingus asmenis.

              


PILIETINIO JUDĖJMO KARTU tarybos vardu

pirmininkas                                                                                                                                                                Povilas Urbšys

2013 m. Balandis mėn. 22 d., Pirmadienis

Įkurtas pilietinis judėjimas "Kartu"

Š.m. balandžio 22 d. Panevėžyje įkurtas PILIETINIS JUDĖJIMAS KARTU. Judėjimo pirmininku išrinktas Povilas Urbšys. Taip pat steigiamojo susirinkimo metu buvo išrinkta Judėjimo taryba, patvirtinti įstatai. Judėjimo tikslas- padėti žmonėms tapti tikraisiais savo miesto šeimininkais.

 

Išsamią informaciją, kaip tapti Judėjimo nariu, galima sužinoti atvykus adresu: Respublikos g 21, J. Masiulio knygynas, iš kiemo pusės, II a. antradieniais nuo 16 iki 19 val., ketvirtadieniais nuo 13 iki 16 val. arba paskambinus tel. 8612 01021

 

 

Judėjimą galima paremti 2 proc. savo Gyventojų Pajamų Mokesčio, pateikus prašymą (forma FR0512) teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai raštu arba elektroniniu būdu iki š.m. gegužės 2 d.

 

PILIETINIS JUDĖJIMAS KARTU - AB SEB bankas

 

sąskaitos Nr LT24 7044 0600 0789 4884

 

Identifikacinis kodas 303050958

 

<< Pradžia < Ankstesnis 71 72 73 74 75 76 77 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 77 iš 77

alytaus pilieciai

Povilas KARTU

Tiesos.lt logo

lvbos

 

bernardinai

Alkas

nepriklausomybes-logo

lt2 fb 100