2018 m. Gegužė mėn. 26 d., Šeštadienis

Tėkmė. Praeinančiųjų pėdsakais

Tekstas skelbtas Panevėžį pristatančioje knygoje „Panevėžys. Jausmai“. Panevėžys: Amalkeros leidykla, 2018 m. 

Panevėžys atrodė niekur neskubantis miestas. Ta pati „sasyska“, tas pats už stadiono išdygęs devynaukštis, šalia kurio vis dar tie patys vaikystės futbolo vartai – du medžiai pievoje. Tas pats „Garsas“, ta pati ledainė Laisvės aikštėje. Ta pati Senvagė, aplink kurią suki ratus, simboliškai vis sugrįždamas į nesikeičiantį pradžios tašką. Ta pati Raudonoji bažnyčia, gyvenanti liturginių metų cikliškumu. Tas pats prisikėlimo tebelaukiantis konservų fabrikas, ta pati nudrengta autobusų stotis ir tas pats savyje užsisklendęs viešbučio monolitas… Rodos, čia pat nuo dviračio turėtų nušokti senelis, parmynęs po vakarinių pamaldų. Namuose jau turėtų garuoti bobutės sausainiai. Tačiau tai tik mano atsiminimai, tik praeinančiojo pastanga neleisti laiko tėkmei nusinešti brangiausių prisiminimų, tik bandymas sugrįžti į tą gilius pėdsakus širdyje palikusį laiką. Nebeįbrisiu į tą vandenį.

Skaitykite: http://www.bernardinai.lt

2018 m. Gegužė mėn. 23 d., Trečiadienis

PROF. EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS: „GYVENKIME LOKALIAI, MĄSTYKIME IR VEIKIME GLOBALIAI“

Esu toks žmogus, kuris labiau tiki žmogaus prigimtiniais stebuklais negu Pasaulio banko prognozėmis. Taip pat tikiu, kad žmogui negana būti darbuotoju labai didelėje gamykloje ar fabrike, lenktyniaujančiame siuvėjų arba verpėjų skaičiumi su Kinija. Aš manau, kad žmogui reikia dar kažko daugiau. Kai kas įsivaizduoja, kad homo faber yra vienintelė žmonių siekiamybė. Bet žmogus yra tam tikra paslaptis, kurios neįmanoma visiškai nuspėti. Šiandien pasaulis vis labiau mato, kokiu greičiu technologijos pinga ir kokiu greičiu idėjos brangsta. Miestai jau nustojo būti sandėliai ir didžiųjų konvejerių koncentracijos vieta. Miestai yra idėjų, metaforų, simbolių, ženklų, prasmių generavimo lizdai.

Mano bičiulis Gintautas Mažeikis nuolat kartoja, kad miestas, kuris nesupranta, ką reiškia bohema arba neturi bohemistų, turi rimtai susirūpinti ir samdyti juos. Bohemos, kuriančio žmogaus būties lizdas, ko gero, šiandien yra svarbiausias. Maži universitetai, maži universitetiniai koledžai, kitokie nenaudingus dalykus studijuojantys ar studijuojančių žmonių susibūrimai yra vienas geriausių miesto, nesvarbu kokio, didelio ar mažo, savigarbos dalykas. Tai susieja ir didžiąsias industrijas, ir robotikas, ir ką tik norite. Bet viskas visgi prasideda nuo vieno žmogaus.

Skaitykite: http://kmintys.lt/

2018 m. Gegužė mėn. 22 d., Antradienis

PRIEŠ 70 METŲ VYKO DIDŽIAUSIAS TRĖMIMAS LIETUVOS ISTORIJOJE

1948 m. gegužės 22-ąją, šeštadienį, karinės-operatyvinės grupės į gyventojų butus miestuose ėmė belstis vidurnaktį, į sodybas kaimuose – 4 valandą ryto. Daiktams susikrauti buvo skiriamos viena dvi valandos. Trėmėjai, kaip ir per ankstesnes akcijas, skubindavo, kai kurie neleisdavo krautis daug vietos užimančių daiktų; retas kuris išgąsdintiems, sutrikusiems žmonėms duodavo praktiškų patarimų. Nors Lietuvos žmonės jau turėjo nemenką trėmimų patirtį, ne kiekvienas galėjo ramiai ir apgalvotai rengtis prievartinei kelionei, kurios maršrutas ir ištrėmimo terminas nebuvo žinomi.

Didžiausias XX a. vidurio trėmimas užklupo Lietuvą 1948 m. gegužės 22 d. Jis surengtas remiantis SSRS Ministrų Tarybos 1948 m. vasario 21 d. nutarimu, kuriuo vadovaudamasi Lietuvos SSR Ministrų Taryba ir Lietuvos KP(b) Centro komitetas 1948 m. gegužės 18 d. priėmė savo visiškai slaptą nutarimą „Dėl priemonių ryšium su banditų ir banditų pagalbininkų buožių šeimų iškeldinimu“.

Skaitykite: http://www.bernardinai.lt/

2018 m. Gegužė mėn. 22 d., Antradienis

„Kartu“ – jau atskirai

Miesto Taryboje ištirpo praėjusiuose savivaldos rinkimuose triumfavusio judėjimo „Kartu“ gretos. Jo įkūrėjas Povilas Urbšys, pareiškęs norą Seimo nario kėdę iškeisti į Panevėžio mero, gavo progą įsitikinti vis dėlto nesąs absoliutus paties įkurtos politinės organizacijos lyderis. Seimūnui nugarą atsuko iš jo vadovaujamo judėjimo pasitraukusi beveik visa miesto Tarybos „Kartu“ frakcija.

Seimūnas tvirtina įžvelgęs, jog jo ketinimai kandidatuoti į merus sukels audrą judėjimo viduje. Visgi pripažįsta skilimo, koks įvyko, nesitikėjęs. Iš judėjimo pasitraukę 17-iolika aktyviausių narių sudarė net trečdalį „Kartu“ bendruomenės. „Dirbau tokį darbą, kuriame reikėjo svarstyti visus variantus. Iš pat pradžių siūliau nekonfliktuoti, bet buvau paruošęs ir planą B – konfliktiškąjį variantą. Numačiau, kad gali būti skilimas, bet man buvo netikėtas sprendimas draskyti judėjimą. Galvojau, kad R. Račkauskas bandys pačiame judėjime įtikinti žmones, bet ne jam pritariančius skatinti išeiti“, – buvusiam artimam politiniam bendražygiui kirto P. Urbšys.
Skaitykite:https://naujienos.alfa.lt

2018 m. Gegužė mėn. 18 d., Penktadienis

VVSK pritarė įstatymo pakeitimams, kurie užtikrins skaidresnę ir sklandesnę savivaldybių veiklą

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritarė patobulintam Vietos savivaldos įstatymo projektui. Komiteto inicijuoto projekto nuostatos suformuluotos komitetui įvertinus ir apibendrinus gyventojų, savivaldybių, valstybės institucijų ir Vyriausybės atstovų, kurie vykdo savivaldybių administracinę priežiūrą, pasiūlymus bei praktinius įstatymo įgyvendinimo iššūkius savivaldybėse.

Projektu siūloma aiškiau apibrėžti, kas yra laikoma savivaldybės tarybos opozicija ir mažuma. Taip pat siūloma patobulinti savivaldybės tarybos sudaromo Kontrolės komiteto, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų skyrimo reglamentavimą. Siūloma nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus savivaldybės tarybos sudaromų komitetų ir komisijų pirmininkams ir numatytas jų atleidimą iš pareigų, jei yra pažeidžiamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

VVSK pirmininkas Povilas Urbšys, pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo siūlomi pakeitimai užtikrins skaidresnę ir sklandesnę savivaldybių veiklą, ypač tose savivaldybėse, kuriose savivaldybės tarybos daugumai priklausančių narių ir tiesiogiai išrinkto mero politinės pažiūros skiriasi.

Skaitykite: http://www.lrs.lt/

2018 m. Gegužė mėn. 17 d., Ketvirtadienis

„TARP DVIEJŲ PASAULIŲ“: S. ŠALKAUSKIO MINTYS APIE LIETUVĄ IR JOS MISIJĄ PASAULYJE

1919 metais, studijuodamas filosofijos doktorantūroje Šveicarijoje, S. Šalkauskis publikavo beveik 300 puslapių apimties monografiją „Tarp dviejų pasaulių: Lietuvos nacionalinės civilizacijos klausimo sintezė“. Knygos tikslas – pristatyti tik ką politinę nepriklausomybę paskelbusios lietuvių tautos esmę ir ypatingumą kitoms Europos ir pasaulio tautoms. Prancūzų kalba parašyta knyga pasižymi išskirtiniu stiliumi – gyvumu, spalvingumu, aiškumu, susižavėjimą keliančiu sugebėjimu derinti subtilų humorą su beveik iki mistinių gelmių nusileidžiančiomis įžvalgomis. Reikia pripažinti, kad šis S. Šalkauskio jaunystės tekstas konstrastuoja su vėliau jo parašytais veikalais – perdėm sistemiškais ir neretai sunkiai skaitomais. Tiesiog kitoks, nepažintas mūsų S. Šalkauskis! 

Ypač svarbus yra knygos įvadas, kuriame S. Šalkauskis išdėsto savo požiūrį į tautos tapatumą apskritai. Atsispyręs nuo gana migloto A. Mickevičiaus tautos apibrėžimo („Nacionalumas yra ne kas kita, kaip individualumo didžiąja prasme plėtotė“, p. 13), bet griežtai atsiribojęs nuo šiam poetui būdingos „siauros nacionalinio mesianizmo idėjos“ (p. 13), S. Šalkauskis akcentuoja dvi esmines mintis, kurios, galima teigti, sudaro tautos dvasinės sveikatos laidą.

Skaitykite: http://www.bernardinai.lt

2018 m. Gegužė mėn. 10 d., Ketvirtadienis

Povilas Urbšys. Ne jėga yra tiesa, o tiesa yra jėga

Povilas Urbšys

Daugiau nei prieš trejus metus Panevėžio miesto žmonės savivaldos tarybos rinkimuose didžiausią pasitikėjimą išreiškė sąrašo KARTU atstovams, tarp jų – ir dabartiniam merui Ryčiui Mykolui Račkauskui. Tie panevėžiečiai, kurie rinkosi mus, patikėjo, jog pažadinsime miestą iš sąstingio ir atversime savivaldą žmonėms.

Naujai išrinktas meras su sudaryta nauja dauguma įdėjo nemažai pastangų prikelti miestą iš komos būsenos. Bet... Kai kuriais atvejais buvo per daug susikoncentruota į architektūrinius sprendimus miesto sutvarkymui, o opios socialinės problemos tarsi iškrito iš prioritetų sąrašo. Taip pat į paraštę buvo nustumti prieš rinkimus duoti pažadai sustiprinti bendruomeniškumą mieste.

Liko mažiau nei vieneri metai iki naujų mero ir miesto savivaldos tarybos rinkimų. Manau, pats laikas įsivertinti ne tik stipriąsias, bet ir silpnąsias savo puses. Turime išdrįsti atsakyti į tris pagrindinius klausimus: kiek žmonės pajuto esmines permainas mieste? Kiek savivaldos administracinė valdžia tapo jautresnė žmonių skauduliams? Kiek sumažėjo biurokratinių užkardų verslui ir bendruomenėms?

Skaitykite: https://www.delfi.lt

2018 m. Gegužė mėn. 08 d., Antradienis

Nuo P. Urbšio nusigręžė Panevėžio miesto valdžioje esantys bendražygiai

Kitais metais vyksiantys tiesioginiai merų rinkimai jau dabar kelia intrigas Panevėžyje. Pilietinio judėjimo „Kartu“ fronte dedasi keisti dalykai – vidinė priešprieša tarp judėjimo narių.

Ji prasidėjo tuomet, kai pilietinio judėjimo lyderis, Seimo narys Povilas Urbšys pareiškė, jog galimai dalyvaus 2019 metų tiesioginiuose mero rinkimuose. Tą patį planuoja daryti ir dabartinis Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas, kuris praėjusiuose rinkimuose buvo pilietinio judėjimo iškeltas kandidatas.

Skaitykite: https://jp.lt/

2018 m. Gegužė mėn. 07 d., Pirmadienis

Atviras laiškas gerbiamai Seimo narei Rasai Juknevičienei

Tomkevicius.jpg

Perskaičius Jūsų straipsnį, kilo noras ir man išreikšti savo nuomonę.

Visa, ką išsakysiu šiame straipsnyje, nėra kaltinimai Jums. Paprasčiausiai naudojuosi konstitucine teise ir galimybe laisvai reikšti savo nuomonę.
Manau, kad mūsuose politikams yra priimta krautis sau politinį bagažą kitų žeminimo sąskaita. Taip kaupiamas politinis kapitalas naujiems rinkimams. Aišku, man , kaip eiliniam rinkėjui, krikščioniškos moralės žmogui ir vienam iš trijų milijonų Jūsų, kaip politikų, darbdavių toks būdas yra nepriimtina. Jūsų straipsnyje Povilui Urbšiui priskiriama visa puokštė neigiamų bruožų. Atrodo, kad ir labai norėdamas nebeturėtum ką pridėti. Deja, šis, tokią puokštę neigiamų bruožų turintis politikas, drįsčiau ištarti žodį - triuškinančiai laimi rinkimus į Seimą. Kyla klausimas, ar tie rinkėjai atidavę savo balsus už P.Urbšio kandidatūrą yra kažkokie nepilnaverčiai ar kvailiai? Vaikystėje skaitytose pasakose pastebėjau, kad karalystėje paprastai būdavo vienas kitas kvailelis. O kad Panevėžio vakarinėje apygardoje būtų jų šimtai ar tūkstančiai, nesinori tikėti.

Daug nesiplėsdamas apsistosiu tik ties vienu iš kaltinimų, t.y. politinė nekompetencija. Paradoksalu, bet rinkimus laimėjusi dauguma koalicijos formavimui pagrindiniu derybininku pasirinko Povilą Urbšį. Atleiskite, čia vėl matau Jūsų prasilenkimą su sveika logika.

Skaitykite daugiau...

2018 m. Gegužė mėn. 03 d., Ketvirtadienis

Pilietinio judėjimo KARTU visuotinis susirinkimas

Pateikiama „DSCF0021.JPG“Balandžio 30 d. vyko Pilietinio judėjimo KARTU visuotinis susirinkimas. Pirmininkas Povilas Urbšys susirinkimą pradėjo šventiškai, sveikindamas judėjimo narius su 5 metų gimtadieniu. Pilietinis judėjimas KARTU įsteigtas 2013 – ųjų metų balandį. Susirinkime judėjimo nariai patvirtino metines finansinę ir veiklos ataskaitas.

„Politika kaip sriuba. Aš siūlau neskubėti jos ragauti vos pradėjus virti. Palaukime, kol išvirs, tada kartu paragausime“,- kalbėjo P.Urbšys pristatydamas savo ketinimus prisiimti didesnę atsakomybę už miestą. Pirmininkas savo ketinimus įvertino kaip galimą atsinaujinimą ir pastiprinimą.

Jau prieš susirinkimą judėjimo nariai buvo informuoti apie judėjimo pirmininko ketinimus prisiimti didesnę atsakomybę už miestą, tad susirinkimo metu judėjimo nariai aktyviai pasisakė ir uždavė klausimus judėjimo pirmininkui ir judėjimo pirmininko pirmajam pavaduotojui, dabartiniam Panevėžio miesto merui Ryčiui Račkauskui, kuris teigė, norintis tęsti pradėtus darbus ir kandidatuoti į Panevėžio miesto merus antrai kadencijai.

Pirmininkas nutarė susirinkimo metu pasitikrinti judėjimo narių pasitikėjimą. Slaptas balsavimas parodė, kad didžioji dauguma judėjimo pirmininku pasitiki. Pirmininkas birželio pradžioje šaukia dar vieną vsuotinį narių susitikimą, kuriame kviečia plačiau diskutuoti apie artėjančius savivaldos rinkimus ir judėjimo tikslus bei padarytus darbus mieste.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 8 iš 84